melon

ˈमेलन्/खरबूज (जाड हिरव्या किंवा पिवळ्या सालीचे एक मोठे गोलाकार फळ; कलिंगड, टरबूज या जातीचे फळ).

Hami Melon