nepotism

using your power or influence to give unfair advantage to your family, especially by giving them jobs/important work.

तुमच्या कुटुंबातील व्यक्तीेंना विशेषतः नोकरी देण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा केलेला गैरवापऱ, रिश्तेबाजी.