distinguished

important, successful and respected by other people.

लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा, यशस्वी आणि आदरणीय, उल्लेखनीय; मान्यवर, प्रख्यात.